Kinesiologisk Rådgivning kinesiologiskole Kollund Birgit Clausen Bilde kinesiologi Kruså Sydjylland Nordtyskland kinesiologi foredrag kinesiologi kurser

Hvordan kan kinesiologi hjælpe mig?

Hovedvægten i en afbalancering ligger i at finde de ofte ubevidste uløste konflikter. Dette er efter kinesiologiens filosofi konfliktfyldte eller sygdomsudløsende erindringer, som regel fra fortiden, som vi har gemt i vores underbevidsthed. Her ligger hovedårsagen til vore sygdomme. En kinesiologisk afbalancering tager udgangspunkt i de problemer, som kroppen eller personens tilstand viser i nutiden. Kinesiologen bruger kroppens signaler som vejviser til at afdække de sjælelige/psykiske årsager. Kropslige signaler, som f.eks. ondt i maven eller migræne, fortæller, at det indre vil have bearbejdet en konflikt.

Imellem tidspunktet for problemet/konflikten/ og tidspunktet, hvor kroppen begynder at melde sig med symptomer kan der gå mange år (f.eks. skolestart, fødsel, mistet en person, trafikulykke, problemer med andre mennesker, incest, vanskelig fødsel m.m.).

Først, når personen bliver bevidst om det oprindelige problem, og når problemet bliver koblet fra nervesystemet ved hjælp af forskellige teknikker, kan vi regne med en bedring. Desuden er det vigtigt at bearbejde de følelser og tankemønstre, som opstod på det tidspunkt, hvor konflikten blev udløst.

Hvad kan kinesiologi bruges til?

kinesiologi
Kinesiologi kan bruges forebyggende, inden
kroppen viser tegn på sygdom/ubalancer, eller det
kan bruges som støtte, mens problemet står på
og som redskab indenfor personlighedsudvikling.
 
Symptomer som uro, utilpashed, smerter, intolerance eller allergi over for bestemte fødevarer, depressioner, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, problemer med
omgivelserne o.s.v viser sig ofte p.g.a. et for højt indre eller ydre stressniveau. En kinesiologisk rådgivning giver dig større styrke til at klare sådanne situationer.
 
Det er vigtigt at fokusere på den dybere årsag, der ofte ligger i underbevidstheden og at forstå, hvad ubalancen skal lære dig. Får du denne forståelse, vil du mærke en forbedring af
situationen.
 
I kinesiologien bruger vi musklerne som et måleinstrument. Det gør vi ved hjælp af muskeltesten. Vore muskelreaktioner viser os nemlig, om vores energi flyder frit i energibanerne (meridianerne) eller om der er en modstand/blokade.
 
Jeg retter min opmærksomhed ikke kun på symptomerne, men også på mennesket som helhed, d.v.s dets livssituation, for at kunne give en rådgivning, der tilgodeser årsagerne.

Afbalancering af børn

Børn op til ca. 6 år kan testes gennem en stedfortræder, .eks. en af forældrene. Da børn er meget afhængige af forældrene, vil årsagen til barnets problemer ofte skulle søges i barnets omgivelser. Ofte skal forældrene være indstillet på, at de bliver inddraget i forløbet. På denne måde får de vejledning i, hvordan de kan hjælpe deres børn.

Hvor ofte bør jeg opsøge en kinesiolog?

Sygdomme, vi har gået med i flere år, lader sig sjældent behandle på 1,5 time. Du må være
indstillet på flere afbalanceringer med ca. 6 - 8 ugers mellemrum. Hvis du ikke indenfor tre
afbalanceringer føler en bedring, forandring eller udbytte på et eller andet plan, anbefaler jeg
at søge andre veje.

Mange mennesker vælger en periodisk test som forebyggelse eller som en hjælp til selvudvikling.

Hvor længe varer en kinesiologisk afbalancering?

En kinesiologisk test og afbalancering varer ca. 1,5 time, hvorefter du vil få hjemmeopgaver.

Hjemmeopgaver

Hjemmeopgaverne kan bestå i at massere bestemte akupressurpunkter eller at lave nogle øvelser, som retter op på netop dine ubalancer. Måske skal du arbejde med programmerende sætninger, farver eller symboler, der styrker din psyke. Måske skal du ændre din kost i en periode. Ofte er det godt at indtage homøopati, kosttilskud eller Bach blomstermedicin, en kortere periode.
kinesiologi kinesiologi
Det er kinesiologens opgave at støtte dig i dine bestræbelser på at hjælpe dig selv. Kinesiologien er et værktøj, som kan hjælpe dig til større harmoni. Det er klientens ansvar, hvordan han eller hun vil bruge værktøjet.
Behandleren giver klienten hjælp til selvhjælp.
 

Built with Shopsystem MONDO SHOP